Foto artikel

10 april – Wereld Sterilisatie Dag

10 april is het International Day of Sterilisation Scienses, ofwel Wereld Sterilisatie Dag.
Een dag waar we niet alleen stilstaan bij het belang van een Centrale Sterilisatie Afdeling in een ziekenhuis. Ook staan we graag even stil bij het belang van de circulaire zorgeconomie anno 2022.

Het belang van CSA

Nergens is er meer kans op verspreiding van microben, virussen en bacteriën dan in een ziekenhuis. En net daarom is een Centrale Sterilisatie Afdeling van cruciaal belang in elk ziekenhuis. Reinigen, desinfecteren en steriliseren, dat staat hen te doen na het gebruik van medisch instrumentarium. Daarnaast zijn er binnen een ziekenhuisomgeving ook nog tal van andere materialen die steriel moeten blijven. De innoverende technologie helpt CSA hierbij om alle logistieke verrichtingen tot een goed einde te brengen, opdat er zo weinig mogelijk fouten gebeuren die tot grote gevolgen kunnen leiden.

Circulair werken in de zorgsector stimuleren

Onze overheid streeft naar een duurzame en volledig circulaire economie tegen 2050. “Om ervoor te zorgen dat de huidige materiële behoeften niet leiden tot overmatige ontginning van grondstoffen of tot achteruitgang van milieubronnen, moet er dringend iets gebeuren om de hulpbronnenefficiëntie te verbeteren, de hoeveelheid afval te verminderen en de duurzaamheidspraktijken in alle sectoren van de economie toe te passen” (diplomatie Belgium, 2020).

Ook de zorgsector is een medeveroorzaker van milieuvervuiling en klimaatverandering, daarom stimuleert de overheid om een ‘circulaire zorgeconomie’ toe te passen. Hierbij ligt de focus op het minder snel weggooien van medische hulpmiddelen, door bijvoorbeeld hergebruik, langere garanties of reparaties aan te bieden. “Voor de zorg is het tegengaan van verspilling ook uit een oogpunt van financiële duurzaamheid van groot belang. Daarom neemt de sector zich voor om steeds meer circulair te gaan werken” (Sterilisatievereniging, 2021).

Betaalbaar kwalitatief instrumentbeheer

De circulariteit van chirurgische instrumenten leidt tot lagere kosten en verbetert ook de zorg op langere termijn. Bovendien kan circulair instrumentbeheer de kostprijs significant verlagen. De kosten per instrument dalen door hergebruik verder, waardoor kwalitatief instrumentbeheer betaalbaar wordt. “Circulair instrumentbeheer betekent ook dat incourante en overtollige voorraad in kaart wordt gebracht en voorraad gereduceerd. Op die manier wordt ziekenhuisafval grondstof voor nieuwe medische producten en leveren we gezamenlijk een belangrijke bijdrage aan de circulaire economie. Een goed circulair beleid levert dus niet alleen minder belasting op qua uitstoot van broeikasgassen, de kosten zullen tevens ook een stuk lager zijn” (Sterilisatievereniging, 2021).

“Omdat de circulaire economie en specifiek in dit verhaal circulair instrumentenbeheer een positieve bijdrage levert aan het milieu en kostenreductie is de tijd aangebroken om de wereld gezonder te maken en de zorg groener” (Sterilisatievereniging, 2021). Anno 2022 is het van belang om de wereld gezonder en groener te maken. De circulaire zorgeconomie, en meer bepaald circulair instrumentenbeheer levert op deze manier alvast een positieve bijdrage.

Bronnen:

RIVM. (z.d.). Circulair werken in de zorgsector stimuleren. Geraadpleegd op 7 april 2022 via https://www.rivm.nl/green-deal-duurzame-zorg/circulair-werken-zorgsector-stimuleren

Diplomatie Belgium. (2020, 17 september). België op weg naar een circulaire economie. Geraadpleegd op 7 april 2022 via https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/uitgelicht/planeet/belgie_op_weg_naar_circulaire_economie

Sterilisatievereniging. (z.d.). De circulaire zorgeconomie. Van weggooien naar hergebruiken. Geraadpleegd op 7 april 2022 via https://sterilisatievereniging.nl/van-weggooien-naar-hergebruiken/

Combined Shape Created with Sketch. Terug naar het overzicht

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste surfervaring op onze website krijgt. Meer info